Politika
privatnosti

Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. Stranice reinaenti.rs možete pregledati slobodno, bez obveze otkrivanja svog identiteta ili ostavljanja bilo kakvih ličnih podataka. U slučaju da se odlučite za korišćenje neke od naših usluga, potrebno je da ostavite tražene lične podatke, ali vaši lični podaci ostaju maksimalno zaštićeni. Naglašavamo da prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz odabrane usluge, te da pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje smo dobili direktno od vas.
U nastavku vam objašnjavamo razloge prikupljanja, načine obrade i nivo zaštite vaših ličnih podataka.

Prikupljanje informacija o Vama

Lične podatke poput vašeg imena, e-maila, adrese i broja telefona prikupljamo prilikom vaše registracije, a koristimo ih isključivo radi kreiranja vašeg naloga u našoj bazi, kreiranja oglasa koji želite da bude objavljen ili pravljenja stranice Vaše venčanje.

Dolaskom na našu veb adresu naš Web server automatski prikuplja informacije o IP adresi vašeg računara, vrsti pregleda, vremenu pristupa, adresi Web stranice sa koje dolazite, te informacije o stranicama koje ste posetili i o radnjama koje ste za vreme svog boravka na našem site-u obavili. Gore navedeni podaci se koriste za vođenje statistike o korišćenju stranica, a sve u svrsi poboljšanja kvaliteta našeg site-a.

Napominjemo da naš Web server NE prikuplja Vašu e-mail adresu ili bilo koju drugu informaciju po kojoj bismo mogli da vas identifikujemo.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime MM Centra d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Reina En ti d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korištenje prikupljenih informacija

Niti jedan od prikupljenih podataka nećemo koristiti za namene koje nisu navedene u ovoj izjavi. Vaše lične podatke Reina En Ti d.o.o. ne prodaje, zamenjuje, iznajmljuje ili ustupa trećim licima, osim u slučaju kada je to propisano procedurom, te je neophodno za nesmetanu realizaciju željene usluge za koju ste se prijavili.

Ukoliko ne želite da primate informacije o promenama na našim stranicama, o novostima u našoj ponudi ili druge promotivne akcije slobodno nas informišite o tome (putem kontakt forme na našem web-sajtu), vaše ime će biti uklonjeno sa lista za slanje promo poruka u najkraćem mogućem roku.

Reina En ti d.o.o. može otkrivati lične informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, odnosno ako se pojavi potreba za zaštitu prava i vlasništva nad svojim web stranicama, potrebama za zaštitom lične sigurnosti korisnika ili javnosti.

Sigurnost prikupljenih informacija

MReina En Ti d.o.o. daje veliku važnost ovoj izjavi i ponaša se u skladu sa njom. Stoga, Reina En ti d.o.o. posebno brine o tome da svi prikupljeni podaci o korisniku budu sigurni i zaštićeni od gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja i bilo kojeg oblika njihove zloupotrebe. Ispunjavanje kontakt forme za prijavu, slanje mail-ova, zahteva za kupovinom… su nadzirani i zaštićeni procesi.

Reina En Ti d.o.o. koristi softvere koji mogu prepoznati svaki neovlašćeni pristup vašim podacima i reaguje na takav pristup momentalno. Naš Web server je zaštićen od neovlaštenih pristupa (fizičkih ili elektronskih). Vaši lični podaci se čuvaju na računarima koji imaju ograničen i šifrovan pristup.

Korištenje cookies-a

Cookie je tekstualna datoteka koju, prilikom prve posete stranica, na vaš hard-disk sačuva vaš Web browser i na taj način omogućuje brže učitavanje već posećenih stranica. Cookie ne sadrži lične informacije, ali nama pomaže da vam pružamo posebne usluge dok ste na Webu.

Jedna od glavnih prednosti Cookie-ja je ušteda vremena i lakši pregled stranica, budući da cookie šalje Web browseru informaciju da ste se vratili na stranicu koja je prethodno učitana. Statističke informacije o posećenosti određenih stranica se kreiraju pomoću cookie-a, pa su stoga od velike važnosti u prepoznavanju želja korisnika, a skladno njima u određivanju smera razvoja kako naše ponude, tako i smera razvoja samog site-a.

Cookie koristimo i za Google Analytics, službu za analizu Internet stranica firme Google.inc, a to isključivo radi prikupljanja neophodnih informacija o posećenosti i uspešnosti svojih stranica na tržištu.

Cookie je opcija koju vam nudi vaš Web browser. Većina Web browsera je podešena na način da automatski prihvata cookie-e, ali ukoliko želite vi možete promeniti podešavanja svog browsera na način da odbija cookie-e.

Izmena Izjave

Izjava o zaštiti privatnosti se može s vremenom menjati, a sa svakom obavljenom izmenom se obvezujemo da promenimo i datum objave. Ukoliko dođe do bitnih sadržajnih izmena ove izjave sve promene će biti objavljene na našim web stranicama. Bez obzira na to, našim posetiocima i korisnicima se preporučuje da povremeno pogledaju ovu izjavu, a kako bi se što tačnije informisali o načinima kojim štitimo njihovu privatnost.

Svojim daljnjim prisustvom na našim stranicama i korišćenjem naših usluga smatramo da prihvatate i sve odredbe izjave o zaštiti privatnosti.